Notícies

Xemeneia Colònia Vidal

SORTIDA A LA COLÒNIA VIDAL- 4t.ESO

04-11-2018
22 octubre 2018

El 22 d'octubre els alumnes de 4t.ESO van visitar la Colònia Vidal , una colònia industrial ubicada a Puig-reig ( Berguedà) , aquestes instal·lacions formen part del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Les colònies industrials van ser uns dels trets característics de la Revolució Industrial a Catalunya. .La visita fa que els alumnes pugin veure com funcionava una fàbrica tèxtil que feia servir dues fonts d'energia, hidràulica i carbó ( Vapor) .L'objectiu també era conèixer la part social d'una colònia industrial, on i com vivien el obrers que treballaven a la fàbrica.

Vam poder veure com baixava el riu ple d'aigua, i del qual s'obtenia l'energia hidràulica per fer funcionar els telers mecànics , la màquina de vapor, i fer-nos una idea de les condicions de treballs dels obrers d'aquesta època.

A una sala hi havia l'exposició de la maquinària tèxtil que es feia servir per convertir cotó en fil i els telers de garrot amb la seva llançadora volant.

  

Altres instal·lacions que vam poder visitar : el teatre, els safareigs , la botiga, les dutxes comunitàries , la Caixa d'Estalvis, i un habitatge obrer.

L'objectiu principal és que veiessin allò que estan estudiant i la importància de la Revolució Industrial a Catalunya.

 

Veure fotografies


Xarxes socials: