·  TEL. 93 721 31 44 · EMAIL iessantquirze@xtec.cat
 · 

Notícies

Normativa i consells d'ús del portàtil a l'aula

01-09-2017

Principi bàsic: L’ordinador al centre és una eina de treball i aprenentatge

 • L’ordinador portàtil adquirit per les famílies tant nou com de reposició ha de complir les característiques que us indiquem a continuació:

  - No ha de presentar problemes de connectivitat.
  - Ha de tenir un processador de text instal·lat.
  - El programa Smart Notebook instal·lat. Podeu descarregar el programa des d'aquest enllaç. Descomprimiu-lo un cop descarregat. Allà hi trobareu l'arxiu d'instal·lació i un document de word amb la clau d'activació.
 • L’ordinador s’utilitza o no en funció del que diu el professor a l’inici de cada classe. El professorat pot accedir a l’ordinador de l’alumnat per veure i comprovar les tasques que realitza.

 • L’ordinador no pot emmagatzemar material audiovisual de continguts inapropiats per l’edat de l’alumnat (violència, racisme, xenofòbia, pornografia....)

 • No es permet ni l’ús ni emmagatzematge de cap programa que s’utilitzi per incomplir les pautes de funcionament pel bon ús dels ordinadors portàtils. Tampoc es permet l’ús de jocs i programes executats amb qualsevol navegador (Mozilla, Explorer, Chrome, Opera, etc,.....

 • L’ordinador pot ser revisat pel coordinador informàtic o la direcció quan es cregui oportú. Durant aquest període de revisió l’ordinador romandrà al centre i podrà ser formatat per tal de deixar-lo en el seu estat inicial.

 • L’alumnat tindrà l’ordinador a mà amb la tapa abaixada i el posarà en funcionament quan el professor/a ho indiqui.

 • D’acord amb el que diu l’encapçalament d’aquestes pautes : “l’ordinador és una eina de treball i aprenentatge” cal utilitzar-lo com a tal i no es podran fer tasques diferents amb l’ordinador de les que indica el professor/a.

 • L’ordinador es podrà connectar a les pàgines d’Internet que el professorat indiqui. No seguir aquesta norma tindrà conseqüències en la nota de la matèria corresponent.

 • Dins del recinte escolar no es podran descarregar pel·lícules, jocs, cançons o altres fitxers no relacionats amb continguts acadèmics, ni connectar-se a xarxes socials (Messenger, Facebook,..) si no és per encàrrec exprés del professor/a. Tampoc es permet la connexió a YouTube per escoltar música.

 • Només es podran treure els ordinadors de l’aula quan es vagi a fer matèries optatives o desdoblaments que requereixin un canvi d’aula. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria carregada.

 • A les guàrdies es podrà utilitzar l’ordinador si el professor/a de guàrdia així ho indica.

 • Durant les hores de pati l’ordinador s’ha de deixar a l’aula i per tant no se’n podrà fer ús.

 • Quan es faci ús de l’ordinador s’han d’evitar cops i moviments bruscos de les taules.

 • L’ordinador s’ha de conservar amb el seu aspecte inicial. Davant de la tapa hi ha d’haver el nom de l’alumne.

 • D’acord amb la normativa vigent sobre els drets d’imatge, només es podran fer enregistraments d’aquelles activitats escolars que el professor/a autoritzi i d’aquell alumnat que els seus pares, mares o tutors legals hagin signat el permís per fer-ho. Per tant no es poden fer enregistraments de membres de la comunitat educativa (professorat, personal d’administració i serveis, alumnat, pares..) sense permís.

 • Per tal que la informació acadèmica important no es perdi en cas de fallada de l’ordinador es recomana tenir un pendrive per anar guardant-la periòdicament.

 • Els ordinadors que han de ser revisats pel professorat es quedaran en el centre fins que s’hagin revisat.

 • L’historial d’internet ha de quedar registrat a tots els navegadors d’internet que utilitzi l’alumne. En cas que l’alumne no tingui historial quan aquest hagi navegat per internet s’entendrà que l’ha manipulat .

   


Xarxes socials: