Projectes

CAMPUS ÍTACA (UAB)


 

El Campus Ítaca és un programa socioeducatiu promogut i organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, gestionat per la Fundació Autònoma Solidària i la Facultat de Ciències de l’Educació i patrocinat pel Grup Santander.

Aquest programa es va iniciar l’any 2004 i el nostre institut ha estat dels pioners, participant-hi en totes les edicions

L’objectiu del Campus és  motivar als estudiants per  a continuar estudiant.

Està adreçat a alumnes de 3ESO. Es realitza en finalitzar el curs acadèmic ( finals juny / juliol ).

Els alumnes no han d’assumir cap despesa.

L’ajuntament de Sant Quirze del Vallès hi col·labora, subvencionant el transport diari en autocar dels nostres alumnes fins a la UAB.

La valoració dels nostres alumnes, i de les seves famílies,  que hi han participat en anteriors edicions ha estat sempre molt positiva.

Per altra banda, la UAB, conjuntament amb el Banco Santander, convoquen 20 beques-salari .
Aquests ajuts van destinats a aquell alumnat amb un alt nivell acadèmic i  que compleixin els requisits “estatals” per a poder accedir a una beca

Pel fet de ser un centre que participa al Campus Ítaca, TOTS els nostres estudiants, que compleixin els requisits, hi poden optar, sempre i quan  l’estudiant cursi  qualsevol  grau de la  oferta de la UAB.  

Aquestes beques suposen una gran ajuda per a l’alumnat dels centres Ítaca que, per motius purament econòmics, no es poden plantejar l’opció de seguir els seus estudis universitaris tot i tenir un alt potencial intel·lectual.

En el següent enllaç podeu trobar més informació sobre el Campus Ítaca:

http://pagines.uab.cat/campusitaca/

CURS 2014- 2015

Enguany hi participaran gairebé 400 alumnes procedents d'instituts del Vallès Occidental i de l'Oriental, del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès i del Berguedà.

Aquest curs, al nostre centre participa en  el torn de  6 al 16 de juliol de 2015. Hi participaran 6 estudiants de 3ESO: 3 nois i 3 noies . La tria ha estat realitzada per l’equip de tutors de 3r d’ESO amb la supervisió de coordinació de 3r d’ESO i de direcció.

El perfil d’alumnat al qual va dirigit és el d’un estudiant amb bones capacitats per als estudis però que, pel seu entorn familiar i social, o per altres motius (crisi de la adolescència, desig de disposar de més diners per al consum personal, etc.) algunes vegades no es sent atret per la opció de continuar estudiant. A vegades, els estudiants tampoc se n’adonen de la importància de la formació per al seu futur professional i laboral, que encara veuen molt lluny. A partir d’uns criteris molt fixes de selecció marcats pel programa, els centres escullen als sis alumnes en funció de les seves característiques. D’aquesta manera, la composició final dels grups del Campus és heterogènia. Els alumnes són de diferents tipologies, capacitats i representatius de llocs i realitats socials molt diferents. Hi ha el mateix nombre de nois que e noies.

 

 

CRITERIS GENERALS DE SELECCIÓ - 2015

 

Els criteris generals de selecció dels sis alumnes de 3r d’ESO del nostre Institut que participaran al Campus Ítaca 2014 s’han fonamentat en els “Criteris bàsics de selecció de l’alumnat” que la organització del Campus ens va facilitar. No ha estat fàcil trobar alumnes que compleixin tots els requisits. Per exemple, gairebé tots els alumnes amb situació econòmica, familiar o social desfavorable, han tret qualificacions molt baixes (amb vàries matèries suspeses) el primer trimestre de curs. Per altra banda, la majoria d’alumnes amb qualificacions mitjanes al voltant del 6,5 ja tenen clar que volen fer Batxillerat i anar a la Universitat. Tot i així, conjuntament  tutors, direcció i coordinació de 3r, hem acordat la tria dels sis alumnes que considerem que millor encaixen amb els criteris bàsics de selecció. Per tant, donades les característiques dels nostres alumnes, hem prioritzat la combinació dels següents criteris:

 

  • Alumnes amb situació econòmica, familiar o social desfavorable.
  • Alumnes amb capacitat intel·lectual però que estan desmotivats o estan patint una crisi d’adolescència i han baixat el rendiment acadèmic.
  • Alumnes que no volen anar a la Universitat o que no tenen clar què volen fer quan acabin 4t d’ESO o Batxillerat.
  • Qualificacions mitjanes al voltant del 6,5.
  • Equitat entre sexes (3 nois + 3 noies).