Llibres

Llista llibres 2n ESO - curs 2017-18


 

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

CASTELLLÀ

Lengua castellana y literatura 2

Editorial Casals

978-84-218-6094-6

CATALÀ

Llengua catalana i literatura 1

Editorial Cruïlla

978-84-661-4058-4

FRANCÈS

FACILE 2 livre de l’élève

Editorial SGEL

978-84-9778-846-5

FISICA I QUÍMICA

Física i Química 2

Editorial Casals

978-84-218-5872-1

ANGLÈS

MOSAIC  2 SB

OUP

978-019-466-624-4

 

MOSAIC 2 WB NO SOCILITZABLE

OUP

978-019-466-625-1

LLIBRES LECTURA FRANCÈS:

  • Talguen: CONCERT EN BRETAGNE /Niveau 1/Ed. SANTILLANA/ISBN 84-294-0912-2
  • Miquel: UN ÉTRANGE VOISIN /Niveau 1/ Ed. SANTILLANA/ISBN 978-84-96597-29-7
  • Mariage: AVIS DE RECHERCHE/Niveau 2/Ed. SANTILLANA /ISBN 84-96597-07-5

 

LLIBRES LECTURA ANGLÈS: NO SOCIALITZABLE

  • Mystery in San Francisco. /Black Cat/. Ed. Vicens Vives
  • The Lost treasure of Bodega Bay“ /Black Cat. /Ed Vicens-Vives
  • Project Vampire“ /Black Cat./ Ed Vicens-Vives