Llibres

Llista llibres 2n BTX - curs 2017-18


MATÈRIES COMUNS

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

CASTELLÀ

Lengua castellana y literatura 1

Editorial Casals

978-84-218-5114-2

HISTÒRIA

HISTÒRIA

Editorial Vicens Vives

978-84-682-3605-6 

ANGLÈS

KEY TO BACHILLERAT 2 STUDENT’S BOOK

 

OUP

978-019-461-119-0

FRANCÈS

ALTER EGO + B2 méthode de français

Editorial Hachette

978-2-01-401550-8

 

CIENTÌFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques II

Editorial Edebé

978-84-683-1835-6  ( Català, any 2016 )

QUÍMICA

Química 2 Batxillerat

Ed Casals

978-84-218-4992-7

FÍSICA

Física 2 Batxillerat

Editorial Mc Graw Hill

9788448170028

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix tècnic 2

Editorial Edebé

978-84-236-6510-5

ELECTROTÈCNIA

Electrotècnia Batxillerat

Mac Graw Hill

978-84-481-7000-4

 

SOCIAL-HUMANÍSTIC

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques II, aplicades a les ciències socials

 

Editorial Edebé

978-84-683-1659-8  ( Català, any 2016 )

 

ECONOMIA I EMPRESA

ECONOMIA DE L’EMPRESA

Mac Graw Hill

978-84-481-8383-7

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

Editorial BARCANOVA

978-84-489-3021-9

HISTÒRIA DE L’ART

ARTS -HISTÒRIA DE L’ART

Editorial VICENS VIVES

978-84-682-3606-3