Llibres

Llista llibres 1r ESO - curs 2017-18


 

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

CASTELLÀ

Lengua castellana y literatura 1

Editorial Casals

978-84-218-5487-7

CATALÀ

Llengua catalana i literatura 1

Editorial Cruïlla

978-84-661-3842-0

FRANCÈS

AR@BASE nouveau 1 livre de l’élève

Editorial Oxford

978-20-903-8834-3

978-84-673-9758-1

(els dos ISBN són vàlids)

ANGLÈS

MOSAIC  1 SB

OUP

978-019-466-610-7

MOSAIC  1 WB

OUP

978-019-466-611-4

 

LLIBRES LECTURA FRANCÈS:

  • Barnes:  JOJO/. Niveau INTRO/ Ed. SANTILLANA /ISBN  84-294-0866-5
  • Tempesta:  C’EST CHOUETTE LA VIE/ Niveau INTRO /Ed. SANTILLANA /ISBN  978-8-49-659704-4

  LLIBRES LECTURA ANGLÈS:

  • Halloween Horror.”/ Col·lecció  Green Apple, Black Cat/ Ed. Vicens Vives
  • “The Ghost Ship of Bodega Bay”/ Green Apple, Black Cat /Ed Vicens Vives