Llibres

Llista llibres 1r BTX - curs 2017-18


Llista llibres 1r.BATXILLERAT  -  curs 2017-2018

MATÈRIES COMUNS

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

CASTELLÀ

Lengua castellana y literatura

Editorial Casals

978-84-218-4957-6

FRANCÈS

ALTER EGO + B2 méthode de français

Editorial HACHETTE

978-2-01-401550-8

EDUCACIÓ FÍSICA

IMPULS

Editorial Teide

978-84-307-5369-7

ANGLÈS

KEY TO BACHILLERAT 1 STUDENT’S BOOK

 

OUP

 

978-019-461-105-3

 

 

CIENTÍFIC-TECNOLÒGIC

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

MATEMÀTIQUES

MATEMÀTIQUES I

Editorial Edebé

978-84-683-2084-7  ( Català, any 2015 )

QUÍMICA

Química 1 Batxillerat

Ed Casals

978-84-218-4955-2

FÍSICA

Física 1 Batxillerat

Ed. Mc Graw Hill

9788448611385

DIBUIX TÈCNIC

Dibuix Tècnic I

Editorial Edebe

978-84-236-9064-0

TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Tecnologia Industrial I

MacGrawHill

978-84-481-8117-8

 

SOCIAL / HUMANÍSTIC

MATÈRIA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

HISTÒRIA MÓN CONTEMPORANI

Història del món contemporani

Editorial VICENS VIVES

978-84-682-3893-7

ECONOMIA

Economia

Editorial BARCANOVA

978-84-489-4033-1

ECONOMIA i EMPRESA

Economia de l’empresa

Editorial MCGRAW HILL

978-84-481-8129-1

MATEMÀTIQUES APLICADES CIÈNCIES SOCIALS

Matemàtiques I, aplicades a les ciències socials

Editorial Edebé

978-84-683-2085-4  ( Català, any 2015)