Estudis

Batxillerat


Títol de batxiller


ACCÉSESO i CF de Grau Mitjà

DURADA: 2 cursos

 

SORTIDES ACADÈMIQUES

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Accés a estudis universitaris

 • Currículum Comú
 • Currículum Diversificat
 • Optatives
 • Treball de recerca
 

Modalitats

 • Aquests estudis tenen tres modalitats:

  • Arts
  • Humanitats i ciències socials
  • Ciències i tecnologia
 

Distribució curricular

Currículum Comú

 
PRIMER
 
SEGON
Tutoria Tutoria
Llengua catalana i Literatura Llengua catalana i Literatura
Llengua castellana i Literatura Llengua castellana i Literatura
Anglès Anglès
Filosofia i Ética Història de la Filosofia
Educació Física Història
Ciències per al món contemporani Treball de recerca

 

 

Currículum Diversificat

Els alumnes poden escollir quatre matèries o tres matèries més una optativa en funció dels itineraris que ofereix el centre.

 

Batxillerat Ciències i Tecnològia
Primer
Segon
Matemàtiques Matemàtiques
Física Física
Tecnologia Industrial Tecnologia Industrial
Dibuix Tècnic Dibuix Tècnic
Química Química
Biologia Biologia
CCTT CCTT
  Electrotècnia

 

Batxillerat Humanístats i ciencies social
Primer
Segon
LLatí LLatí
Literatura Castellana Literatura Catalana
Grec Grec
Història Contemporània Història de l'art
Matemàtiques CCSS Matemàtiques CCSS
Economia de l'empresa Economia i empresa
Economia Geografia
Literatura Universal Història de l'art

Optatives

Optatives
Sociologia
Psicologia
Francès
Religió