Erasmus K+

ERASMUS KA2

ECO (Environment curiosity as an opportunity)

 

1.- PRESENTACIÓ DEL GRUP

El nostre projecte, anomenat ECO (Environment curiosity as an opportunity), té una durada de 2 anys , del curs 2016 fins al 2018. Consisteix a treballar interdisciplinàriament i col·laborativament amb 900 alumnes de 4t d'ESO del nostre centre i de cinc centres europeus (Allgau d'Alemanya, Pieralli i G. Bruno d'Itàlia, Marianum dels Països Baixos i Sandown del Regne Unit). Nosaltres fem la coordinació general del projecte.

El tema conductor és  El canvi climàtic i el seu impacte negatiu en els adolescents; com se'ls pot oferir una perspectiva de canvi i oportunitat?

És un projecte innovador, multicultural  i plurilingüe. La llengua vehicular és l'anglès.

Podeu seguir l'evolució del projecte actualitzat a: WEB EUROPEA

2.- PRESENTACIÓ DE L'ACTIVITAT

Aquest curs el projecte el treballaran els 140 alumnes de 4t d'ESO i el proper curs els 150 de 3r d'ESO. La coordinació la porta un equip de 8 professors de diverses matèries: Anglès, C.Socials, Filosofia, Biologia i Ciències Experimentals, Matemàtiques i Economia, amb l'ajuda de tot el professorat del centre.

Tots els alumnes s'han organitzat en grups de treball i han escollit un tema relacionat amb el contingut del projecte. Durant la realització del seu treball entren en contacte amb alumnes i professors dels altres centres europeus.

Al mateix temps, una vegada cada trimestre, els diferents centres organitzen trobades bilaterals. Un grup d'alumnes d'un centre, acompanyats per dos professors, viatgen a un altre institut del projecte per a realitzar una sèrie d'activitats dissenyades per aprofundir en el treball que fem. Aquest curs hem viatjat a Sandown al Regne Unit, hem rebut els companys de l'institut Giordano Bruno d'Itàlia i anirem a Groenlo (Països Baixos).  

 

3.- DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Alguns grups han escollit encarregar-se del seguiment de les activitats del projecte, fer la difusió i informar  tota la comunitat educativa. Són els grups de "reporters”. Ells han elaborat les informacions que tenim a continuació. També han creat uns blocs en els quals detallen l'activitat diària del projecte i la seva evolució. Aquests són els links:

http://tdrbloc22016.blogspot.com.es/

https://researchprojectisq.blogspot.com.es/

3.1. ACTIVITATS PRÈVIES.

- LANGUAGE PASSPORT i LOGO COMPETITION

Per decidir el logotip que representa el projecte ERASMUS es va organitzar un concurs. Cada grup havia de crear un logotip que contingués la paraula "ECO” y estigués relacionat amb els temes a treballar.

Vam tenir una sessió a classe per començar-lo (ens van deixar fer-lo a mà o a l'ordinador) i després el vam haver d'acabar a casa pel nostre compte. Una vegada vam haver presentat tots els grups el nostre logotip corresponent, tots els alumnes de 4t vam haver-ne de triar quatre. Aquests van ser enviats a la votació internacional i allà es va decidir quin seria el que representaria el projecte. POWERPOINT  EL NOSTRE LOGO

Per fer el Passaport lingüístic vam utilitzar dues classes. A la primera ens van explicar el que havíem de fer i vam començar i a la segona el vam acabar. Vam fer servir una web que es diu Europass en la qual havíem d'omplir les nostres dades, les nostres experiències lingüístiques i el nostre nivell en els diferents idiomes que coneixem.

3.2. TREBALLEM EN GRUP

- TREBALLS DEL BLOC 1:  ENERGIA EFICIENT

El bloc 1, que és Efficient Energy Transport (Transport energèticament eficient), té catorze grups que es van crear a partir de les nostres propostes. Els grups són de dues, tres o quatre persones. Ens van donar al voltant de vint temes relacionats amb el tòpic principal i cada grup va triar el que més li agradava. Hi ha alguns grups que fan el mateix tema. Els alumnes de 4t treballem aquest projecte els dilluns o els divendres.

 El primer que van haver de fer els grups va ser decidir què farien, com ho farien, pensar en les hipòtesis i els objectius del treball. Més tard, van haver de buscar informació i presentar un marc teòric del seu tema, i a partir d'aquí cadascú va començar a treballar en el seu projecte. VIDEO 1. Grups treballant

 

 

TREBALLS DEL BLOC 2:  UN NOU CLIMA

El bloc 2 és l'apartat on parlem del "New climate"(Un nou clima). En el bloc 2 trobem informació sobre com es pot calcular l'augment del mar causat pel canvi climàtic, calcular la desertificació que aquest fenomen està provocant i finalment també s'ha recollit informació sobre la relació que tenen algunes al·lèrgies amb el canvi climàtic.

 

 


 

3.3. TROBADA BILATERAL A SANDOWN (REGNE UNIT)

Aquesta trobada tenia un tema de treball relacionat amb el bloc 1: Energia eficient en el transport.

El dia 22 de gener d'aquest any, 2017, cinc alumnes de l'INS Sant Quirze juntament amb dos professors del centre, vam marxar cap a Anglaterra per fer la nostra part del projecte Erasmus+ i vam tornar el dia 28 del mateix mes. Vam anar i tornar amb avió, i vam fer servir també el tren i el ferri per arribar a l'Illa de Wight

Allà tenen un horari diferent al nostre, però no ens va costar adaptar-nos. En lloc de sortir de l'institut a les 14:30, com aquí, sortien a les 15:30, havent dinat a les 12. Les classes d'allà eren força dinàmiques i es feia molta pràctica a classe, i en algunes assignatures, part de la teoria l'havien de fer a casa.

A les tardes d'alguns dels dies, fèiem turisme per l'illa amb alguns alumnes d'allà. Vam visitar el centre de la ciutat, els seus monuments importants i també la platja, tot i que cal destacar la intensa boira.

En general va ser una experiència molt interessant, divertida, en la qual vam practicar molt l'anglès i vam aprendre moltes coses.

VIDEO. Trobada a Sandown

 

3.4. TROBADA BILATERAL A SANT QUIRZE

El tema treballat ha estat:  Podem arribar a ser refugiats climàtics? (Bloc 2)

Ens van visitar vuit alumnes i dues professores de l'institut Giordano Bruno de Perugia (Itàlia). De comú acord, es van planificar tota una sèrie d'activitats durant la setmana per afavorir el treball sobre el tema escollit i la participació de tots els alumnes. Aquesta és una mostra de les diferents activitats.

- SORTIDA A VALLCEBRE

Uns grups del bloc 2 que treballen el tema de la desertificació van anar a la Conca de Vallcebre i van fer un experiment sobre el seu tema.

L'experiment consistia a ficar en diverses ampolles petites diferents matèries com per exemple: sorra, herba, barreja de sorra i herba... i afegir-hi aigua. Es tractava de veure quina quantitat d'aigua es perdia i quina quantitat d'aigua era absorbida per la matèria de l'ampolla.

A més a més, van anar estudiant els diferents processos de desertificació que es produeixen a la zona. Finalment ens van ensenyar els instruments de mesura i control i amb un sensor van mirar els diferents nivells d'humitat del terra en diferents zones per veure el perill de desertificació que hi havia.

 

 

 

 

- DEBATS

Un dels debats plantejava que un grup de refugiats climàtics sol·licitava asil a Sant Quirze i uns altres representaven polítics de l‘ajuntament. Uns estaven a favor i uns altres en contra d'acollir-los a la ciutat. Va ser un debat interessant per dues raons: la primera, perquè tots volíem acollir els refugiats i vam haver de trobar arguments en contra d'acollir-los. Totes les parts van estar convincents, però la més convincent va ser la dels refugiats i la dels polítics que estaven a favor. La segona perquè era un tema que mai ens havíem plantejat per fer en un debat. La nostra conclusió va ser que nosaltres voldríem asil en la mateixa situació que ells,  així que els acolliríem.

 Un altre debat plantejava la discussió entre un grup de científics que lluitaven en contra del canvi climàtic i un altre que negava que fos conseqüència de l'activitat humana actual. Un tema ben present ara mateix.

- CONFERÈNCIES I EXCURSIONS

Vam assistir a la conferència del doctor Joandomènec Ros, catedràtic de Biologia,  a l'IES Sant Quirze, en la qual es parlava de l'impacte del canvi climàtic al mar. Durant la conferència vam anar veient com moltes costes i illes cada cop perdien més terreny i algunes illes ja havien quedat soterrades. També es va posar de manifest que l'escalfament de l'oceà està posant en perill moltes espècies que viuen allà i que algunes ja estaven morint.

Vam fer una sortida a Barcelona en la qual vam fer una visita guiada al barri gòtic.

- COMPETICIÓ (CHALLENGE). Experiment de desertificació

Van realitzar un experiment de biologia (challenge for desertization) que consistia en una simulació de l'erosió del sòl en diferents condicions.

Cada grup va crear un sòl a partir de disposar en safates diversos materials:  grava, vermiculita, llavors, etc.

Els seus objectius eren veure si creixia o no la gespa, com creixia, si creixia bé..., i també observar si el terra era estable o no. Això ho veien quan la gespa ja havia crescut; col·locaven les safates inclinades mentre ficaven 5 litres d'aigua, i observaven si havia caigut molta terra o poca.

Per exemple, un grup va col·locar primerament diferents compostos barrejats amb les llavors, en canvi en una altra safata van col·locar els materials capa per capa, de manera que no van quedar barrejats.  El resultat va ser que en la primera safata la gespa va créixer bé i el terra va ser bastant estable, segurament a causa de la barreja de materials, però en la segona van perdre el doble de terra quan van ficar l'aigua.

               VIDEO . Experiment Berta Guillamon

4.- CONCLUSIONS

4.1. RESULTAT FINAL I DIFUSIÓ

En aquest moment el treball encara està en marxa. Les activitats continuaran durant tot aquest curs i el proper, esperant que els objectius plantejats en el projecte siguin assolits: la conscienciació envers el problema del canvi climàtic i la millora del seu procés d'aprenentatge a partir de la col·laboració amb estudiants i professors de tot Europa i el treball interdisciplinari.

VIDEO Trobada a Sant Quirze


 

4.2. VALORACIONS

Nosaltres creiem que aquest projecte és molt interessant i constitueix una gran oportunitat, ja que no només ens permet millorar el nostre nivell d'anglès i investigar sobre temes importants que afecten el món avui en dia, sinó que, a més a més, és una oportunitat de viatjar a nous llocs i conèixer gent nova d'altres països i cultures.

Gràcies a aquest projecte hem viscut noves experiències i descobert moltes coses, hem fet amics inoblidables i ens ho hem passat molt bé treballant amb ells.

Andrea i Laura.

El projecte Erasmus en general és  una bona oportunitat per millorar els idiomes (en aquest cas l'anglès), et permet viatjar i conèixer nous països i noves cultures, i naturalment, també és per aprendre. El treball d'aquest any ens ha fet reflexionar sobre el tema del canvi climàtic, en la manera com ens afecta i analitzar com podem disminuir els seus efectes negatius.

Irene

Aquest projecte el trobo molt interessant  en tots els aspectes, perquè tothom aprengui i sàpiga sobre el canvi climàtic, també per tenir noves experiències amb gent d'altres països gràcies als intercanvis i per millorar i dominar millor la llengua anglesa.

Àngela

4.3. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA

- Powerpoint de presentació del projecte

POWERPOINT . Projecte Erasmus

- Link al Diari St Quirze

http://www.diarisantquirze.cat/linstitut-sant-quirze-lidera-el-projecte-europeu-eco